SPÓŁKA SPORTOWA HUTNIK WARSZAWA sp. z o.o.

Spółka SPÓŁKA SPORTOWA HUTNIK WARSZAWA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426987
 • REGON – 146207021
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy SPÓŁKA SPORTOWA HUTNIK WARSZAWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Marymoncka 42

Miejscowość – 01-977 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.299049
Długość geogr. – 20.933385

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

PKD 2 – 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

PKD 3 – 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Dane wpisane do KRSGRUNT 2 sp. z o.o.

Spółka GRUNT 2 sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426673
 • REGON – 21920081
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy GRUNT 2 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Sołtysowicka 21F

Miejscowość – 51-168 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.153439
Długość geogr. – 17.078859

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRSGRUNT 3 sp. z o.o.

Spółka GRUNT 3 sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426680
 • REGON – 21920069
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy GRUNT 3 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Sołtysowicka 21F

Miejscowość – 51-168 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.153439
Długość geogr. – 17.078859

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRSINDYK MACIOŁEK sp. z o.o.

Spółka INDYK MACIOŁEK sp. z o.o. / siedziba Targowisko Górne

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426823
 • REGON – 281410645
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-08

Dane adresowe firmy INDYK MACIOŁEK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Targowisko Górne

Ulica – 2

Miejscowość – 14-260 Lubawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.524948
Długość geogr. – 19.77989

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

PKD 2 – 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

PKD 3 – 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Dane wpisane do KRSREMO PROJEKT sp. z o.o.

Spółka REMO PROJEKT sp. z o.o. / siedziba Łoś

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426681
 • REGON – 146207624
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy REMO PROJEKT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łoś

Ulica – Parkowa 12

Miejscowość – 05-504 Łoś

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.988602
Długość geogr. – 20.9312

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Dane wpisane do KRSGRUPA NOJAMA PASZKOWSKI, OKNIAŃSKI, SZUMSKI sp.j.

Spółka GRUPA NOJAMA PASZKOWSKI, OKNIAŃSKI, SZUMSKI sp.j. / siedziba Świdnica

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426975
 • REGON – 21927551
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy GRUPA NOJAMA PASZKOWSKI, OKNIAŃSKI, SZUMSKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Świdnica

Ulica – Boczna 6 1

Miejscowość – 58-100 Świdnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.8111
Długość geogr. – 16.467951

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRSFISHBED sp. z o.o.

Spółka FISHBED sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426844
 • REGON – 146207937
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-08

Dane adresowe firmy FISHBED sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Pl. Piłsudskiego 1

Miejscowość – 00-078 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24239
Długość geogr. – 21.013769

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRSSERWIS SENIORA sp. z o.o.

Spółka SERWIS SENIORA sp. z o.o. / siedziba Kup

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426647
 • REGON – 161470778
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy SERWIS SENIORA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kup

Ulica – Karola Miarki 14

Miejscowość – 46-082 Kup

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.81035
Długość geogr. – 17.874005

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

PKD 2 – 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

PKD 3 – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Dane wpisane do KRSKARSULA POLSKA sp. z o.o.

Spółka KARSULA POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426714
 • REGON – 146207156
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy KARSULA POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Plac Trzech Krzyży 16

Miejscowość – 01-956 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.291599
Długość geogr. – 20.949881

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRSSOLAR POWER sp. z o.o.

Spółka SOLAR POWER sp. z o.o. / siedziba Pyrzowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426659
 • REGON – 242986670
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy SOLAR POWER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pyrzowice

Ulica – Transportowa

Miejscowość – 42-625 Ożarowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.482506
Długość geogr. – 19.068095

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu

PKD 2 – 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

PKD 3 – 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Dane wpisane do KRSKABELIA sp. z o.o.

Spółka KABELIA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426759
 • REGON – 146209066
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy KABELIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jana Pawła Ii 27

Miejscowość – 00-867 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23914
Długość geogr. – 20.997721

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRSADLON POLSKA sp. z o.o.

Spółka ADLON POLSKA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426941
 • REGON – 221611190
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy ADLON POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Na Wzgórzu 1

Miejscowość – 80-296 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.368181
Długość geogr. – 18.60413

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 17.24.Z Produkcja tapet

PKD 3 – 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Dane wpisane do KRSTAB sp. z o.o.

Spółka TAB sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426866
 • REGON – 21920224
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy TAB sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Sołtysowicka 21F

Miejscowość – 51-168 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.153439
Długość geogr. – 17.078859

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRSELEFIN sp. z o.o. RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Spółka ELEFIN sp. z o.o. RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426705
 • REGON – 122613277
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-08

Dane adresowe firmy ELEFIN sp. z o.o. RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Chełmońskiego 110 A 1

Miejscowość – 31-340 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.09354
Długość geogr. – 19.905399

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 3 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

Dane wpisane do KRSZALAVES sp. z o.o.

Spółka ZALAVES sp. z o.o. / siedziba Sosnowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426756
 • REGON – 242984530
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy ZALAVES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sosnowiec

Ulica – Grota Roweckiego 130

Miejscowość – 41-200 Sosnowiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.280069
Długość geogr. – 19.13605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

PKD 2 – 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

PKD 3 – 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Dane wpisane do KRSDM ISKRA sp.j.

Spółka DM ISKRA sp.j. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426853
 • REGON – 321249136
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-08

Dane adresowe firmy DM ISKRA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Mieszka I 30

Miejscowość – 71-008 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.408562
Długość geogr. – 14.51295

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRSCELLARDOOR sp. z o.o.

Spółka CELLARDOOR sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426832
 • REGON – 302109045
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy CELLARDOOR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Os. Batorego 82 B 9

Miejscowość – 60-687 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.459749
Długość geogr. – 16.91471

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 3 – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Dane wpisane do KRSPOLAND CRAFT SERVICE sp. z o.o.

Spółka POLAND CRAFT SERVICE sp. z o.o. / siedziba Opole

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426900
 • REGON – 161470927
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy POLAND CRAFT SERVICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Opole

Ulica – Kołłątaja 11

Miejscowość – 45-064 Opole

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.65749
Długość geogr. – 17.926741

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRSBIOPOLONIA sp. z o.o.

Spółka BIOPOLONIA sp. z o.o. / siedziba Częstochowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426383
 • REGON – 242990972
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-08

Dane adresowe firmy BIOPOLONIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Częstochowa

Ulica – Gruszowa 47

Miejscowość – 42-215 Częstochowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.846256
Długość geogr. – 19.10195

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 2 – 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 3 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRSTOWAR TOWARNICKI sp.j.

Spółka TOWAR TOWARNICKI sp.j. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426813
 • REGON – 321248467
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy TOWAR TOWARNICKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Szczawiowa 71G

Miejscowość – 70-010 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.394548
Długość geogr. – 14.530645

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 3 – 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

Dane wpisane do KRSRESTAURACJA STARY DOM sp. z o.o. sp.k.

Spółka RESTAURACJA STARY DOM sp. z o.o. sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426620
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-08

Dane adresowe firmy RESTAURACJA STARY DOM sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Puławska 104 106

Miejscowość – 02-620 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.194731
Długość geogr. – 21.0263

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 3 – 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Dane wpisane do KRSPOJEDLI POPILI sp. z o.o.

Spółka POJEDLI POPILI sp. z o.o. / siedziba Pryszczowa Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426895
 • REGON – 61438619
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy POJEDLI POPILI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pryszczowa Góra

Ulica – 9A

Miejscowość – 21-025 Niemce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.359711
Długość geogr. – 22.55768

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

PKD 2 – 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

PKD 3 – 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Dane wpisane do KRSINTEL-SYSTEM sp. z o.o.

Spółka INTEL-SYSTEM sp. z o.o. / siedziba Czerwonak

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426635
 • REGON – 302157179
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy INTEL-SYSTEM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Czerwonak

Ulica – Żurawia 6

Miejscowość – 62-004 Czerwonak

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.53685
Długość geogr. – 17.012779

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRSNGPLAST sp. z o.o.

Spółka NGPLAST sp. z o.o. / siedziba Radzionków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426649
 • REGON – 242986700
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy NGPLAST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Radzionków

Ulica – Sikorskiego 7

Miejscowość – 41-922 Radzionków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.40073
Długość geogr. – 18.90078

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.2 Pozyskiwanie drewna

PKD 2 – 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Dane wpisane do KRSRCS IM – UND EXPORT INDUSTRIEMONTAGEN sp. z o.o.

Spółka RCS IM – UND EXPORT INDUSTRIEMONTAGEN sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426967
 • REGON – 21927232
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy RCS IM – UND EXPORT INDUSTRIEMONTAGEN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Podwale 62A

Miejscowość – 50-010 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.103479
Długość geogr. – 17.04062

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 3 – 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

Dane wpisane do KRSLICENCJONOWANE BIURO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH „KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI” sp. z o.o.

Spółka LICENCJONOWANE BIURO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH „KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI” sp. z o.o. / siedziba Pyskowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426497
 • REGON – 242984546
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy LICENCJONOWANE BIURO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH „KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pyskowice

Ulica – Gen. Władysława Sikorskiego 81

Miejscowość – 44-120 Pyskowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.39352
Długość geogr. – 18.609949

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 2 – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 3 –

Dane wpisane do KRSTRUMMER PERSONALSERVICE OPOLE sp. z o.o.

Spółka TRUMMER PERSONALSERVICE OPOLE sp. z o.o. / siedziba Opole

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426632
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-07

Dane adresowe firmy TRUMMER PERSONALSERVICE OPOLE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Opole

Ulica – Reymonta 30

Miejscowość – 45-072 Opole

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.657492
Długość geogr. – 17.926741

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

PKD 2 – 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

PKD 3 – 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRSALUPREF sp. z o.o.

Spółka ALUPREF sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426926
 • REGON – 221613929
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-09

Dane adresowe firmy ALUPREF sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Częstochowska 49 6

Miejscowość – 80-180 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.295404
Długość geogr. – 18.59171

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 3 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS